Hjem

Søndre Rød Huseierforening

Velkommen til hjemmesiden for Søndre Rød Huseierforening

 

Generalforsamling Søndre Rød Huseierforening 2018

 

Onsdag 28 februar 2018

Et varsel om generalforsamling tirsdag 24. april 2018 ble i dag distribuert i beboernes postkasser. Det opplyses om at saker som ønskes behandlet på årets generalforsamling, meldes skriftlig til styret innen 14. mars 2018.

 

Endelig innkalling med saksoversikt, i henhold til vedtektene, sendes huseierne 8 til 20 dager før generalforsamlingen.

Informasjonsskriv fra ABBL

 

Et informasjonsbrev fra ABBL vedrørende snølast på tak og forsikringsforhold er gjort tilgjengelig på våre hjemmesider, dere finner dokumentet under arkiv -> øvrig

Informasjon via epost

Etter ønske fra beboerne har styret gått over til å informere via e-post. Dette gjør at du får informasjon raskere, og du sparer miljøet for unødvendig papirbruk.

 

Styret vil vil informere via denne hjemmesiden og tidvis via e-post. Det er derfor viktig at du holder oss oppdatert med riktig e-postadresse. Du kan oppgi flere e-postadresser, men sørg for å gi melding til en i Styret ved endringer. Send navn, husnummer og e-postadresse ved eventuelle endringer.

 

For å unngå uønsket e-post, vil listen kun være tilgjengelig for styret. Den vil derfor ikke bli lagt ut på hjemmesiden, og e-post som blir sendt ut vil ikke inkludere adressen til samtlige beboere (bcc feltet vil bli brukt).

 

Takk til alle som har sendt inn e-postadresse.