Hjem

Søndre Rød Huseierforening

Velkommen til hjemmesiden for Søndre Rød Huseierforening

 

Vårdugnad 2018

 

Søndag 22 april 2018

Våren har latt vente på seg, men nå varmer endelig solen og de siste snøklattene smelter bort. Vi kommer tilbake med dugnadsdato etter generalforsamlingen.

Generalforsamling Søndre Rød Huseierforening 2018

 

Torsdag 26 april 2018

Tiirsdag 24. april 2018 ble det avholdt generalforsamling i Søndre Rød huseierforening. Nytt styre ble valgt og detaljene finner dere under kontakt -> styre i menyen

Informasjon via epost

Etter ønske fra beboerne har styret gått over til å informere via e-post. Dette gjør at du får informasjon raskere, og du sparer miljøet for unødvendig papirbruk.

 

Styret vil vil informere via denne hjemmesiden og tidvis via e-post. Det er derfor viktig at du holder oss oppdatert med riktig e-postadresse. Du kan oppgi flere e-postadresser, men sørg for å gi melding til en i Styret ved endringer. Send navn, husnummer og e-postadresse ved eventuelle endringer.

 

For å unngå uønsket e-post, vil listen kun være tilgjengelig for styret. Den vil derfor ikke bli lagt ut på hjemmesiden, og e-post som blir sendt ut vil ikke inkludere adressen til samtlige beboere (bcc feltet vil bli brukt).

 

Takk til alle som har sendt inn e-postadresse.