Hjem

Søndre Rød Huseierforening

Velkommen til hjemmesiden for Søndre Rød Huseierforening


Dugnad 2019


Det arrangeres dugnad onsdag 08. mai 2019.


Merkantil leier ut parkeringsplasser


Onsdag 20 Mars 2019

Merkantil bygg som eier de fleste leilighetene i Søndre Rød 1 og 22, tilbyr utleie av parkeringsplasser i SR 1 og 22 til beboere på Søndre Rød for 500 kroner mnd. Kontakt anita@merkantilbygg.no

Informasjon via epost

Etter ønske fra beboerne har styret gått over til å informere via e-post. Dette gjør at du får informasjon raskere, og du sparer miljøet for unødvendig papirbruk.


Styret vil vil informere via denne hjemmesiden og tidvis via e-post. Det er derfor viktig at du holder oss oppdatert med riktig e-postadresse. Du kan oppgi flere e-postadresser, men sørg for å gi melding til en i Styret ved endringer. Send navn, husnummer og e-postadresse ved eventuelle endringer.


For å unngå uønsket e-post, vil listen kun være tilgjengelig for styret. Den vil derfor ikke bli lagt ut på hjemmesiden, og e-post som blir sendt ut vil ikke inkludere adressen til samtlige beboere (bcc feltet vil bli brukt).


Takk til alle som har sendt inn e-postadresse.