EL-biler

Søndre Rød Huseierforening

Ladeløsning for EL-biler

Vi har investert i infrastruktur for ladeing av ladbare kjøretøy i garasjeanleggene på Søndre Rød. Alle beboere som ønsker å lade kjøretøy i garasjene skal koble seg til dette anlegget. Hver enkelt huseier dekker utgifter til ladestasjon og tilkobling. Kontakt styret for mer informasjon.