Strøplan 18/19

Søndre Rød Huseierforening

Strøplan for i vinter (2019/20)

Uke-plan
Uke nr

44

45

46

47

48

49

50

51

52

01

Rekke nr

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Uke nr

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Rekke nr

14

15

16

17

18

19

20

21

02

03

Nærmere om ordningen


Her på Søndre Rød har vi i mange år hatt en strøordning som har gått på omgang mellom huseierforeningens medlemmer. Denne ordningen har stort sett fungert bra, og styret vil også be om felles strøinnsats denne vinteren.


Nøkkelen til strøvogna fungerer som stafettpinne. Den blir levert til første hus på lista i forkant av uke 48. Denne rekka har ansvaret for strøjobben i uke 48 og fordeler jobben seg i mellom som det måtte passe. De leverer så nøkkelen videre til neste husrekke på lista i forkant av uke 49 og så videre helt til siste husrekke får nøkkelen for strøing i forkant av uke 15. For å unngå at nøkkelen stopper opp, ber vi dere etterlyse nøkkelen i foregående rekke på listen dersom den ikke dukker opp når den skal, før dere eventuelt kontakter styret. Kontaktinformasjon finner dere flere steder her på hjemmesiden.


Noen praktiske opplysninger:


  • Strø en vognbredde på alle veier merket med rødt på kartet nedenfor. Husk å strø helt ut til Aslakveien og Røaveien! Husk også å strø helt fram til søppelbrønnene
  • Strøvogna står i huseierforeningens bod ved SR 1
  • Det er til sammen 6 singelkasser på de 5 stedene merket SK på kartet på hjemmesiden
  • Gi melding til styret når singelkassene er halvfulleNår sesongen er over, skal nøkkelen leveres til Ulf Brusnes SR 6A


Styret minner samtidig om at eventuelle klager på snøbrøyting skal meldes til styret og IKKE direkte til den som brøyter.


Styret ønsker alle på Søndre Rød en fin vinter uten knall og fall på grunn av glatte veier.Hilsen Styret

Søndre Rød Huseierforening

November 2018