Oppdrag

Søndre Rød Huseierforening

Oppdragstorget

- vi ønsker ditt bidrag for å løse våre felles oppgaver

- fellesskapet bekoster materialer og utstyr, du bidrar med arbeidsinnsats (og evt kunnskap)

- meld fra til kontaktperson om du kan/ønsker å bidra


Oppgaveliste pr januar 2017:

Oppdragsbeskrivelse

Kompetanse

Kontaktperson

Utskifting av terrassebord på platting mellom husrekkene 15, 17 og 19

snekring

Frode 15c

Tette et garasjetak på garasjehusene ovenfor husrekke 4 og 12

snekring / taktekking

Frode 15c

Male tak på lekehuset på lekeplassen mellom rekke 9-11-13-15

enkelt

Erlend 13b