Hafslund og Get bokser

Søndre Rød Huseierforening

Hafslund:

Det har vært ytret endel usikkerhet fra beboerne om hvem som har eierskapet for Haflslund boksene som befinner seg på enden av hver rekkehus-rekke. Dette gjelder spesielt hvem som har ansvar for midlertidig flytting av boksene i forbindelse med vedlikehold av kledningen bak. Styret i Søndre Rød Huseierforening har vært i kontakt med Hafslund for å få klarhet i dette som sier at de ordner dette, kontaktdetaljene er som følger:


  • Hafslund teknisk support på tlf 815 70 020.


Get avtalen er sagt opp og vi har gått over til Viken fiber som internett og tv-leverandør. Get kommer ikke til å flytte Get boksene slik at huseier selv må gjøre dette.