Brøyteavtale

Søndre Rød Huseierforening

Nærmere om ordningen


Brøteberedskapen gjelder fra 15. oktober til 15. april.


Brøytegrunnlaget er 4-5 cm våt snø og 6-7 cm tørr snø. Ved store nedbørmengder må det påregnes at mengdene kan bli noe større.


Beboere har ansvar for merking av kantsteiner, terassehjørner og lignende som det er vanskelig å se ved snøfall. Brøyteselskapet tar ikke ansvar for løse eiendeler og gjenstander som ligger i brøytesonen.

Brøyteavtale vinteren (2017/18)