Styret

Søndre Rød Huseierforening

Styret i Søndre Rød Huseierforening


Styret i Søndre Rød Huseierforening:


Det anbefales at all skriftlig kontakt til styret går via følgende e-post

styret_huseierforening@sondrerod.org

Dette er en felleskonto og all e-post som sendes denne redistribueres til alle styremedlemmene.


De individuelle styremedlemmene har følgende kontaktinfo:

Erlend Gram Simonsen, styremedlem, (erlend.gram.simonsen@gmail.com), husnr 13b,

Pia Gjesme-Holm,, styremedlem, (pgholm@gmail.com) husnr 11a, tlf

Ulf Brusnes, styremedlem, (bruulf@gmail.com), husnr 6a, tlf 951 013 16

Morten Hiemeyer, styremedlem utnevn av Merkantil bygg, husnr 1 og 22, tlf 932 222 78

Bård Sigvathsen, styreleder (baard.sigvathsen@gmail.com), husnr 5a, tlf 415 70 804


Forretningsfører: ABBL ved Erlend Kummen, tlf