Andre Kontakter

Søndre Rød Huseierforening

Nyttig kontaktinformasjon

Fjernkontroll til garasjeporter og eventuell akutthjelp med portene

Helping Hands v/Terry J. Parker

Epost: ter-park@online.no

Telefon: +47 934 99 439


Skadedyrbekjempelse-/rådgivning

Anticimex v/Kenneth Ramseng

Epost: post@anticimex.no

Telefon: +47 815 48 250


Forsikring

W.R. Berkley Insurance Nordic, Kontakt ABBL v/Ståle Foslien

Epost: sfo@abbl.no

Telefon: +47 67574015 / 97709760


Annet (kontakt Styret)

Fylling av strøsingel: Bård Sigvathsen

Snøbrøyting: Bård Sigvathsen

Belysing ute og i garasjene: Ulf Brusnes

Garasjeportene: Ulf Brusnes