Takprosjektet

Søndre Rød Huseierforening

Takprosjektet


Takprosjektet ble igangsatt høsten 2017 og er forventet å pågå mot vår/sommer 2018. Prosjeklederansvaret ligger hos entrepenør og alle spørsmål må rettes vedkommende, Huseierforeningen er ikke lengre en part i arbeidet som pågår.


Arkiv av informasjon som tidligere har blitt delt med beboere finner dere nedenfor:


Presentasjon om takprosjektet på årsmøtet (generalforsamlingen) 2017

Tilbud på takarbeider fra A. Hansen Gruppen

Kontaktskjema som sendes A. Hansen Gruppen innen 5. mai